Nagelkorrektur Spange "Podofix"                    40,00 Euro

 

Nagelkorrektur Spange "COMBIped"               45,00 Euro

 

Orthonyxiespange ink.Setzen der Spange      130,00 Euro

 

Fraserspange inkl. Setzen der Spange           130,00 Euro

 

Nachsorgebehandlung der Spange, je Nagel     20,00 Euro